Fastighetsjurister i Sverige

Fastighetsjurister: Specialjurister inom Fastighetsrätt & Hyresrätt

Det händer regelbundet att fastighetsägare, hyresvärdar och hyresgäster är i behov av fastighetsjurister: ett juridiskt ombud när ett tvistemål inte kan lösas mellan hyresgäster och hyresvärdar.

Här kan du finna advokater och erfarna jurister som är specialiserade i fastighetsrätt och hyresrätt, vilka du kan kontakta för att få assistans.

 
       
  Hellström advokatbyrå
       
    Södra Kungstornet
Kungsgatan 33
Box 7305
103 90 Stockholm

Tel. 08 - 22 09 00
Fax: 08 - 20 40 90
www.hellstromlaw.com

info@hellstromlaw.com
 
       
 
Hellströms advokater biträder klienter med svensk och internationell affärsjuridik. Vi har med andra ord kompetens inom alla affärsjuridikens områden. Dessutom har vi under åren byggt upp en gedigen kompetens inom de vanligaste branscherna i svenskt näringsliv.

Hellström har stor erfarenhet av juridiska frågor i samband med köp och försäljning av kommersiella fastigheter. Fastighetsaffärer ställer höga krav på specialanpassade finansieringsupplägg, där lösningar för säkerheter är en viktig komponent. Hellström har stor erfarenhet av det här området. Och vi har ett ovärderligt kontaktnät för att lösa skattemässiga överväganden som är aktuella vid finansiering av fastighetsförvärv.

 


 
       
  Lindskog Malmström Advokatbyrå
       
    Östermalmsgatan 87 E
Box 27707
115 91 Stockholm

Tel. 08 - 599 29 000
Fax 08 - 599 29 001
www.lmlaw.se

mail@lmlaw.se
 
       
 
Med sina rötter ända i 1940-talet, fusionerade 1997 Sten Lindskogs Advokatbyrå med Malmström och Malmenfeldt Advokatbyrå. Den nya byrån tog namnet Lindskog Malmström Advokatbyrå KB. Detta namn står idag för en advokatbyrå som med stöd av en tekniskt högt utvecklad infrastruktur snabbt tillhandahåller sina klienter juridiskt biträde av högsta kvalité. Lindskog Malmström sysselsätter sammanlagt ett 30-tal medarbetare, varav 23 är jurister.

 

Länkar

Hyresnämnden

Kronofogden

Tingsrätten